0918385786 -

Cần gấp nữ 50 ld đi làm ở Sân Golf Hàn Quốc,

Cần gấp nữ 50 ld đi làm ở Sân Golf Hàn Quốc,

tuổi từ 18-28 trẻ k cần xinh, 30-50 tuổi phải xinh, lương từ 2500-4000$.

Bay theo visa D10

 thời gian xuất cảnh tháng 8/2018 1 đợt, tháng 10/2018 số lượng còn lại,

phí 13,500 cọc 2000$,

chủ về lựa chọn,có 10 lđ chủ HQ duyệt trực tiếp 

Các giấy tờ cần thiết: Hộ chiếu photo 2 bản, Chứng minh thư photo 2 bản, Giấy kiểm tra sức khoẻ  1 bản, Giây chứng nhận đang làm việc tại chỗ làm hiện tại 1 bản, Ảnh 3x4 3 cái

Ngoài số liên lạc của bản thân thì cần số liên lạc của người thân quen trog trường hợp khẩn cấp 
Đủ 10ld chủ về chọn thì làm visa luôn

Liên hệ : 0918385786