- -0918385786- -

CẦN TUYỂN 45 NAM, NỮ CÔNG NHÂN LÀM VIỆC TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI ROMANIA

Cẩn tuyển 45 Nam. nừ Công nhân đi lảm việc trong nhà máy Chế biến thực phấm tại Romania

  1. Điều kiên tuvển chọn:

-                    Nam. cao: lm65 trò lên. Nặng: 50 kg trở lên, tuồi từ 22 đến 48.

-                    Ưu tiẻn cho nhừng người lao dộng đã có kinh nghiệm lãm việc tại nước ngoài.

-                    Sức khoẽ tốt. thị lực tốt, không mác các bệnh: Viêm gan B, c, HIV, giang mai. hoa liều, tiền sứ bệnh não. tim, gan. bệnh mản tính.

  1. Ngành nghề - Lương CB:

TT

Danh mục nghề

SỐ lượng ( người)

LCB 08h/ngảy; 05 ngày/tuần (USD/tháng)

Tổng thu nhập dự kiến (USD/tháng)

/

Còng nhản ché biền thịt gả

45

480

800 - 1000

Tống cộng

45

 

 

3. Điều kiện  làm việc, phi xuất cảnh:

 

 

 

-                    Thời hạn hợp đồng: 02 (hai) nam, gia hạn theo quy định.

-                    Thời gian làm việc: 08 giờ/ngày, 5 ngày/tuần làm thêm tính theo luật định.

Chú sử dụng cung cấp lượt vé về khi NLĐ kết thúc hợp dồng về nước.

-                    Àn, ở. do chủ sử dụng chi trả.

Phi xuất cảnh và phụ phi theo quy dịnh của Công ty.

-                    Đặt cọc chổng trốn theo quy định

4. l.ich thi tuvên, hồ sơ vá liến dô xuầt canh:

-                    Lịch thi tuyển trực tiếp: Ngày 25.09.2018 tại Hả Nội

-                    Hồ sơ baọ gồm: Hộ chiếu gốc. Lý lịch tư pháp, văn báng chứng chi liên quan. 15 ánh 4x6 phông trâng áo tỏi mâu, khám sức khòe và hỏ sơ lý lịch theo hướng dần của công ty.

Dự kiên xuảt cảnh sau khoáng 90 ngày kc từ ngày NLĐ hoàn thiện hồ sơ.

• Tao dộng trũng tuyến phải hoàn tất hồ sơ, nộp tiền cọc trong vòng 20 ngày, nểu không hoàn tất dũng hạn Công ty sẻ tuyển tao dộng khác thay thề.

-                    Còng ty cung cấp dẩỵ đù hổ sơ và hướng dẫn NLĐ lảm các thù tục vay vốn Ngân hàng đi XKLĐ nếu có nhu cầu vay vổn.

Liên hệ : 0918385786

Bài viết liên quan