0918385786 -

Chương trình visa ngắn hạn của ÚC

Chương trình visa ngắn hạn của ÚC

Lần 1 đi tour đến ÚC 7 ngày (bắt buộc phải quay về) phí: 110 triệu

Lần 2 visa 6 tháng (có thể ng nhà đón)

Lần 3: gia hạn tiếp visa thêm 6 tháng - 1 năm và sau 3 năm xin thẻ xanh, ở lại lâu dài

Liên hệ : 0918385786