- -0918385786- -

CƠ HỘI SANG HÀN QUỐC THEO DIỆN THƯ MỜI

 Người lao động có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc theo diện thư mời với chi phí 12 000 $

Chi Tiết liên hệ : SĐT/ Zalo : 0198 385 786