- -0918385786- -

ĐƠN HÀNG GIÚP VIỆC CÔNG XƯỞNG ĐÀI LOAN

GIÚP VIỆC CÔNG XƯỞNG:

Công việc chủ yếu là phụ việc ở xưởng làm váng đậu cho chủ,

lương hưởng: 23,800.

chủ có thể tăng lương nếu biểu hiện công việc tốt

tăng ca chủ nhật 567 đài tệ/ ngày, không trừ ăn ở. lam tai gia nghia.

Hỗ trợ Chăm bà cụ 80t đi lại được tại gia nghĩa

lương cơ bản: 23,800 đài tệ

ghi chú: ld khỏe mạnh, ngoan, chịu khó biết tiếng trung, đi đài loan về rồi. Dang tham dinh

LIÊN HỆ : - -0918385786

Bài viết liên quan