- -0918385786- -

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP ĐÀI LOAN

LƯƠNG CAO, PHÍ RẺ, BAY NHANH.

Nông nghiệp

Nam:25-45t

làm các công việc về trồng trọt, chăn nuôi, thu hoạch rau củ quả...

Phí 4000

Lương 3 tháng đầu 23800 sau 3 tháng quen việc chăm chỉ tăng lương.

Địa điểm khu nam đầu, gia nghĩa vân lâm...

 LIÊN HỆ : - -0918385786

Bài viết liên quan