- -0918385786- -

ĐƠN HÀNG PHÂN LOẠI, BÊ VÁC QUẦN ÁO ĐÀI LOAN

BẢNG CÔNG VIỆC HÁN LĨNH

Tuyển 1 nữ Cao từ 153cm nặng 50kg trở lên

Học lực câp 2, hôn nhân ko giới hạn

Địa chỉ:Thụ Lâm, Tân Bắc

Lương cơ bản 23800 đài tệ, hiện tại tăng ca mỗi ngày 1 tiếng, khi nhiều công việc tăng ca 2 tiếng trở lên

Công việc làm phân loại , bê vác quần áO

Chế độ làm việc 1 ca và phối hợp tăng ca theo yêu cầu

LIÊN HỆ : 0918385786