- -0918385786- -

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT ĐÓNG GÓI CAU ĐÀI LOAN

Chủ sử dụng LẠI NGUYỆT CẦM

Địa điểm : Gia Nghĩa-Đài Trung

Cần 01 nữ, tuổi 30-45

Nội dung công việc : Trồng cau, thu hoạch cau, đóng gói..

.Lương cơ bản tính : 3 tháng đầu tiên hưởng lương giúp việc sau 3 tháng chủ tăng lương lên 23.800 đài tệ, (Bao ăn ở), làm thêm tính như công xưởng.

Tháng nghỉ 4 chủ nhật đi làm tính tăng ca

Yêu cầu: có sức khỏe, chăm chỉ, chịu khó, theo sự sắp xếp của chủ.

Phí 3000+pp+ 400 cách ly

LIÊN HỆ : - -0918385786

Bài viết liên quan