0918385786 -

[HOT] Đơn hàng nữ điện tử miễn phí xuất cảnh

Địa điểm làm việc: MIE

Ngành nghề xin visa: Lắp bản mạch điều khiển

Công việc cụ thể: Lắp bản mạch điều khiển

Điều kiện tuyển dụng:

- Số lượng cần tuyển: 10 nữ

- SL thi tuyển: 30 nữ

- Độ tuổi: Từ 18-26 đối với tốt nghiệp THPT

Từ 18-28 đối với tốt nghiệp CĐ, ĐH

- Thị lực 7/10

- Thể lực tốt

- Thuận tay phải

Yêu cầu đặc biệt: Có thể làm tại nhà máy ở Bình Dương sau khi trở về nước

Tiền lương cơ bản: 148.896 yên (lương giờ 846 yên)

Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 70.000 Yên

Bảo hiểm xã hội, thân thể, bảo hiểm thất nghiệp: Theo quy định luật pháp Nhật Bản

Ngày dự kiến nhập cảnh: Tháng 7/2019

Thời gian dự kiến thi tuyển: 17/12/2018

Liên hệ : 0918385786 (Mr. Tuyên)