0918385786 -

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HÀN QUỐC VỪA HỌC VỪA LÀM

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HÀN QUỐC VỪA HỌC VỪA LÀM

đi theo chương trình vừa Học vừa làm Hàn Quốc visa D2-6 diện trao đổi sinh viên 3 tháng bay ,

Không cần theo kỳ nhập Học

Tuyển liên tục

Liên hệ : 0918385786