- -0918385786- -

THÔNG BÁO ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO DIỆN KỸ THUẬT VIÊN VISA E7, CƠ HÔI ĐINH CƯ CAO. (CÁC NGÀNH ĐIỆN, CƠ KHÍ, PHỤ BẾP, ĐẦU BẾP, NẤU ĂN)