- -0918385786- -

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ROMANI

THÔNG BÁO TUYỂN RUMANI TRỰC TIẾP

1. Ngày 18.09.2018: Tuyển đơn hàng sx bánh mì ( Chủ yếu lấy lao động nữ )

2. Ngày 25.09.2018 :Tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ( Thị gà, chủ yếu lấy lao động nữ )

3. Ngày 25 & 26.09.2018 : Tuyển lao động xây dựng 

Liên hệ : 0918385786

Bài viết liên quan