- -0918385786- -

TUYỂN 70 NAM CÔNG NHÂN XÂY DỰNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HTẠI ROMANIA

Tuyển 70 Nam c ông nhân xây dựng di làm việc có thời hạn tại Romania

  1. 1.     Diều kiên tuyền chon:

-                    Nam, cao: lm62 trớ lên. Nặng: 50 kg trở lên, tuối từ 22 đến 48.

Cu tiên cho những người lao dộng dă có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài.

-                Sức khoe tốt, thị lực tôt. không mắc các bệnh: Viêm gan B, c. HIV. giang mai, hoa liẻu. tiền sử bệnh não, tim, gan. bệnh mãn tính.

  1. 2.     Ngành nghề - Lương CB:

tt

Danh mục nghề

SỔLượng(người)

LCB 10h/ ngày; 26 ngày/tháng

           ( USD/tháng)

1

Thợ xây

30

            750

2

Thợ ổp lát

20

 

           750

3

Thợ hàn diện

10

            750

4

Thợ gia còng cơ khí

10

            750

M

Tông cộng

70

  1. 3.     Diều kiện làm việc, phí xuất cảnh:

 

 

 

-                    Thời hạn hụp dồng: 02 (hai) nảm, gia hạn theo quy dịnh.

-                    Chủ sứ dụng cung cấp lượt vé về khi NLĐ kết thúc hợp đồng về nước.

-                    Ăn. ở. do chủ sừ dụng chỉ trá.

-                    Phí xuất cảnh .phụ phí và tiền dặt cọc theo quy định cùa Công ty.

  1. 4.     t.ich thi tuvcn, hồ sơ vã tiến dỏ xuầt canh:

-                    Lịch thi tuyến trực tiếp:Ngày 25,26.09.2018 tại Hà Nội

llồ sơ bao gồm: Hộ chiếu gốc, Lý lịch tư pháp, văn bảng chứng chi liên quan, 15 ánh 4x6 phòng tràng áo tôi mẩu (không chinh sưa Photoshop), khám sức khỏe vả hồ sơ lý lịch theo mẫu Công ty. Dự kién xuất cánh sau khoảng 90 ngảy kể tữ ngày NLD hoàn thiện hô sơ.

Lao động trúng tuyền phải hoàn tẩt hồ sơ, nộp tiền cọc trong vòng / 5 ngày, nếu không hoàn tắt đúng hạn Công ty sè tuyển lao động khác thay thi’ (ưu tiên các /ao dộng dẫ cỏ dầy dù hồ sơ)

-                    Công ty cung cấp đằy đù hồ sơ và hướng dần NLĐ làm các thu tục vay vốn Ngân hàng đi XKLĐ nếu cỏ nhu cẩu vay vốn.

Liên hệ : 0918385786

Bài viết liên quan