- -0918385786- -

TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ TẠI ĐÀI LOAN

ĐÀI LOAN TUYỂN GẤP 1- Nhà máy Toàn Ức sản xuất chế tạo kim loại – Đài Trung tuyển 1 nam dưới 35 tuổi biết hàn điện, hàn CO2, tăng ca 60-100h/tháng tuyển qua form, yêu cầu lao động có đầy đủ giấy tờ, bay ngay, hỗ trợ cho vay 2500 USD 2- Nhà máy Ky Khánh- Đài Trung tuyển qua skype 1 nam LĐPT đi về rồi, tuổi dưới 30, làm khuôn mẫu, phun sơn, tăng ca 2h/ngày, chủ tốt, làm tốt được thưởng thêm , hỗ trợ cho vay 2500 USD 3- Nhà máy Liên dịch- Đài Nam đang có 5 lao động Việt Nam làm việc cần tuyển qua skype 1 nam biết hàn, phun sơn, 34 tuổi trở xuống, tăng ca 2h/ngày, chủ tốt, hỗ trợ cho vay 2500 USD 4- Nhà máy Duy Cảnh- Đài Trung cần tuyển qua skype 1 nam biết hàn điện, hàn Co2, biết đọc kích thước bản vẽ, tăng ca 40h/tháng, làm thêm cả ngày thứ 7, hợp đồng đầu 2 năm 7 tháng sau gia hạn thêm 3 năm, hỗ trợ cho vay 2500 USD 5- Nhà máy Đức Nguyên- Chương Hóa, Đài Trung đã có 9 lao động Việt Nam đang làm tại nhà máy cần tuyển qua skype 1 nam biết hàn điện, tuổi dưới 30, yêu cầu lao động ngoan ngoãn, tăng ca 2h/ngày , hỗ trợ cho vay 2500 USD 6- Nhà máy Vũ Hoành- Đài Trung cần gấp 2 nam lao động phổ thông, ưu tiên lao động biết hàn, chủ bao ăn ở, tăng ca 2-3h/ngày, chủ tốt, mỗi tháng thưởng thêm 2000 tệ tiền chuyên cần, làm tốt thưởng thêm 5000 tệ, yêu cầu lao động đầy đủ giấy tờ, bay ngay, hỗ trợ cho vay 2500 USD 7- Ngày 18/10/2019 Nhà máy Hiệp Trị Điểu Tùng Cao Hùng hiện có 8 lao động Việt Nam làm việc cần tuyển trực tiếp 15 nam 5 nữ tuổi dưới 45 làm phân loại chai nhựa làm cố định ca đêm từ 17h-2h bao gồm thời gian ăn 1 h, tăng ca 60h/ tháng, trợ cấp ca đêm 1000 NT, ăn trưa 1500 NT, ăn tối 1500 NT. Ưu tiên người biết lái xe nâng được trợ cấp thêm, hỗ trợ cho vay 2500 USD 8- Ngày 18/10/2019 Nhà máy Ngọc Thăng thành phố Bình Đông tuyển trực tiếp 5 nam tuổi dưới 30 làm nội thất máy móc, tăng ca 60h/ tháng, cần lao động biết tiếng trung, Ưu tiên đã qua Đài Loan, hỗ trợ cho vay 2500 USD 9- Liên tục tuyển nhiều nữ tuổi dưới 50 đi làm giúp việc nhà ở Đài Loan phí xuất cảnh 1800 USD