0918385786 -

Tuyển gấp 50 lđ nam thuyền viên gần bờ Hàn Quốc,

Tuyển gấp 50 lđ nam thuyền viên gần bờ Hàn Quốc,

Yêu cầu: biết tay nghề biển,

chiều cao 1,65m trở lên ,

Lấy lao động trong địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Liên hệ : 0918385786