- -0918385786- -

TUYỂN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TÚI ĐỰNG ĐỒ TRONG SIÊU THỊ

Địa chỉ tiếp nhận : Tỉnh Hyogo

tên và nội dung công việc cụ thể : Sản xuất túi đựng đồ trong siêu thị

Thời hạn : 3 năm

số lượng : 3 nam 

Độ tuổi :18 -26

Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

yêu cầu : nhanh nhẹn, chăm chỉ,hòa đồng, có khả năng học ngoai ngữ

Hình thức tuyển dụng : Phỏng vấn trực tiep

Trợ cấp đào tạo tháng đầu : 60,000 yên

Lương cơ bản : 144,000 yên/ tháng ( chư abao gồm làm thêm )

Bảo hiểm xã hội, thân thể, bảo hiểm thất nghiệp : Theo luật pháp Nhật Bản

Thời gian thi tuyển : 26/4/2018

DKXC : Tháng 11/2018

Liên hệ : 0918385786