- -0918385786- -

TUYỂN NAM LÀM VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN LỰC

Địa chỉ : Tùng Ích - Đài BẮc

Số lượng : 1 Nam

Thời hạn : 3 năm

 Làm theo yêu cầu của chủ

Nội dung công việc: làm về thiết bị điện lực, yêu cầu lao động biết qua về hàn ...

Tăng ca hiện tại 2h/ngày

Yêu cầu lao động ngoan ngoãn, chăm chỉ, thái độ tốt, chịu khó phổi hợp tăng ca.

Liên hệ : 0918385786