0918385786 -

tuyển nữ đơn hàng chế tạo linh kiện xe đạp, xe máy

Cong Ty thong bao Cong Ty  Dat kiet. - Dai trung 

Cần 6 nữ đơn hàng 3 năm chế tạo linh kiện xe dap. Xe may "

* tuổi dưới 45 , chỉ lấy lao động miền bắc vào visa luôn *

Công việc tốt, xưởng đã có lao động Việt Nam

Liên hệ : 0918385786 0918385786