0918385786 -

Xuất khẩu Malaysia

Tuyển 20 nam nữ làm việc tại Casino tập đoàn Genting

07/04/2016

1. Vị trí cần tuyển : phục vụ 2. Nơi làm việc: Casino tập đoàn Genting tại Malaysia 3. Mô tả công việc : làm phục vụ 4. Thời hạn hợp đồng : 2 năm có thể gia hạn trực tiếp với chủ 5. Số lượng cần tuyển : 20 ( xuất khẩu lao động malaysia)